Denný letný tábor „Mladý technik“ 2022

Združenie Svet 3D sa rozhodlo v spolupráci s firmou LUNETA, s.r.o. v priestoroch predajne 3D TLAČIARNE spraviť tri vzdelávacie turnusy zamerané na deti, ktoré radi skladajú a rozoberajú, ktoré sú zvedavé ako funguje elektronika a aj počas leta sa chcú naučiť hravou formou niečo, čo pedagógovia v škole učia „trochu inak“.

Denný tábor sa bude konať v troch termínoch:

11.~15.7.2022
18.~22.7.2022 /R
1.~5.8.2022 /R

Cena za týždňový tábor na jedno dieťa je 180eur.

V cene je zahrnutá strava – obed a nápoje (ochutené a neochutené) počas celého dňa, z poplatku sa hradí návšteva technického múzea (v stredu) a drobný spotrebný materiál.

Deti, ktoré absolvujú denný tábor opakovane budú mať program čiastočne upravený tak, aby viac rozvíjali praktické zručnosti.

Kapacita kurzu je 8 detí vo veku od 10 do 16 rokov.

Okruhy tém, ktoré v dennom tábore preberieme:

Základy elektroniky: prúd, napätie, vodiče, odpor, cievka, kondenzátor, dióda, tranzistor

Základy digitálnej elektroniky: základy TTL, klopené obvody, binárny kód, multiplex-demultiplex, pamäte a registre

3D modelovanie: základy modelovania – Sketchup, geometrické tvary, import a export, konverzie formátov

Práca s 3D tlačiarňou: úvod, materiály, obsluha tlačiarne, slicer I. II. III., opravy modelov, riešenie problémov

Praktické zručnosti:

Práca s multimetrom, spájkovanie, leptanie plošných spojov, rozpoznávanie súčiastok, kreslenie schém, práca s elektronickými stavebnicami, integrovanými obvodmi TTL, arduino.

Pri jednotlivých súčiastkach ukážeme nie len to ako fungujú ale aj to, čo ich môže nenávratne poškodiť. Dieťa si zo súčiastok pod vedením lektora poskladá blikač, húkačku, senzorový alebo teplotný snímač. Pre zariadenie si potom deti namodelujú kryt a ten sa vytlačí na 3D tlačiarňach. Deťom ich výrobky ostávajú.

Príklad denného programu letného tábora:

8:30-9:30 – postupný príchod detí ( voľný program, pokračovanie v projektoch )

9:30-10:00 – teoretický blok {elektro súčiastky}

10:00 – 10:15 – prestávka / vlastná desiata

10:15 – 11:00 – praktický blok {zručnosti – elektronika}

11:00 – 11:10 – prestávka,

11:10 – 11:30 – 3D modelovanie & zaradenie modelov na 3d tlačiarne

11:30 – 12:30 – Obed + prechádzka po okolí

12:30 – 13:30 – 3D modelovanie & obsluha 3d tlačiarne, teória

13:30 – 13:40 – prestávka

13:30 – 14:30 – praktické elektronika – vlastné projekty

Vedomosti sú poklad, ale prax je kľúč k nemu.

Thomas Fuller