Krúžok 3D modelovania a tlače

 • Krúžok je určený pre 6. – 7. ročník ZŠ
  • Spojená škola sv. Františka z Assisi – Karloveská 32, 841 04 Bratislava
 • Lektor kurzu: Zuzana Melušová
 • Miesto: Kabinet prírodných vied, 2. poschodie
 • Periodicita: 2 hodiny týždenne,
  • stredy
 • Kapacita: 10 žiakov

Čo sa na krúžku Vaše dieťa naučí?

 • Základy počítačového 3D modelovania
  • Rozhranie programu Sketchup, navigácia a pomenovanie funkcií
  • Režimy zobrazenia, označovanie, rezy
  • Základná geometria, mierka
  • Vkladanie textu, prelínanie plôch a objektov
  • Skupiny a komponenty
 • Príprava modelu pre 3D tlač
  • Výber modelov a predpríprava, opravy modelov
  • Konverzia formátov zdrojových súborov
  • Ovládanie programu Cura/Slicer
 • Zásady obsluhy 3D tlačiarne
  • Technológia 3D tlače, princípy, pomenovanie komponentov
  • Prehľad materiálov pre tlač – termoplasty
  • Bezpečnosť pri práci s 3D tlačiarňou
  • Ovládanie tlačiarne, riešenie problémov, kalibrácia
  • Údržba a odporúčania
  • Chyby tlače a ich riešenie

Otázky a odpovede

Koľko 3D tlačiarní bude k dispozícii pre žiakov?

V počítačovej učebni školy bude k dispozícii zatiaľ jedna zapožičaná tlačiareň.

Bude možné model, ktorý si žiak vytvorí, aj vytlačiť?

Áno, menšie 3D modely bude možné zaradiť na tlač. Tlač je časovo náročný proces, a tak bude strojový čas tlačiarne rozdelený medzi žiakov. Modely vytvorené počas krúžku sa budú tlačiť aj mimo školy. Na prvých hodinách sa bude preberať základná obsluha programov a k 3D tlači vlastných modelov sa žiaci dostanú v treťom/štvrtom týždni.

Môže si žiak trénovať modelovanie aj doma?

Samozrejme. Modelovacie programy, ktoré odporučíme, bude možné používať na nekomerčné účely i v domácom prostredí.

Nie som si istý, či moje dieťa zvládne prácu s počítačom. Aké sú nevyhnutné predpoklady pre krúžok?

Žiak by mal vedieť „klikať“ myšou a orientovať sa na klávesnici. Ak vie niekoľko základných anglických slovíčok (Select, Paste, Cut, Fill, Tools…), tak mu pôjde práca s programom rýchlejšie. Čo zatiaľ nevie, to sa ho pokúsime počas kurzu naučiť.

Moje dieťa už modelovať vie (alebo má doma 3D tlačiareň). Je preň tento krúžok napriek tomu vhodný?

Problematika 3D tlače je dosť široká, vývoj stále napreduje a niečo nové sa občas dozvie aj profesionál, ktorý v odbore robí už niekoľko rokov. Šikovní žiaci si budú môcť svoje zručnosti rozvinúť v individuálnych zadaniach, alebo im pomôžeme v riešení špecifických problémov, s ktorými si sami nevedia rady.