2% z dane pre združenie

Budeme radi, keď si pre venovanie svojich 2% z dane vyberiete naše združenie.

Z príspevkov plánujeme zabezpečiť 3D tlačiarne, výučbové zariadenia a spotrebný tovar pre základné školy, na ktorých učíme deti ako modelovať a ako používať 3D tlačiarne. Veríme, že rozvoj kreativity a záujmu detí o techniku naštartuje nápady a možno vychová budúcich géniov. Netreba zabúdať na to, že niektoré zamestnania v čase, keď budú dnešní žiaci končiť stredné, alebo vysoké školy, už nebudú existovať.

Okrem podpory vzdelávacích aktivít dodatočné financie pomôžu pri príprave ďalšieho ročníka podujatia 3D EXPO, ktoré je už známym a obľúbeným podujatím 3D tlačiarov a záujemcov o 3D tlač.

Výstava 3D EXPO Bratislava 2022

V predošlých rokoch sme okrem svojho času darovali a odovzdali z prostriedkov získaných darmi združeniu 3tlačiarne a spotrebný materiál pre viac škôl a organizovali sme aj letný detský tábor so zameraním na rozvoj kreativity a technických zručností pre deti so záujmom o elektroniku, modelovanie a tvorenie.

Máte záujem podporiť naše združenie finančne alebo svojim časom alebo inak? Kontaktujte nás a niečo spolu vymyslíme.

AKO VENOVAŤ 2 % ( RESP . 3 %) Z DANE ZDRUŽENIU Svet 3D :

AK STE ZAMESTNANEC, KTORÉMU DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA ZAMESTNÁVATEĽ

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (po vykonaní ročného zúčtovania Vám ho vystaví mzdová učtáreň, ak si o to požiadate na žiadosti o ročné zúčtovanie v časti VII.).

2. Vypočítajte si 2 % resp. 3 % (3 % -ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3,- €).

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) z dane (príloha Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – zelený formulár ).

4. Obe tlačivá („Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti“ a „Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) z dane“) doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám „Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti“).

AK STE FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

1. Vyplňte si daňové priznanie (Typ A, alebo Typ B).

2. Vypočítajte si 2 % resp. 3 % (3 % – ak ste vykonávali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z

Vašej dane – to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3,- €).

3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi:

Obchodné meno prijímateľa: Svet 3D,

Právna forma prijímateľa: Občianske združenie,

Sídlo prijímateľa: Pribišova 47, 84105 Bratislava,

Identifikačné číslo prijímateľa: 53373243.

4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

5. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2023 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. (Ak ste vykonávali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v minulom roku, priložte ešte k obom tlačivám Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti).

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vyplňte si daňové priznanie. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,- €.

2. Vypočítajte si 1 % (2 %) z Vašej dane – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať (minimálna výška v

prospech jedného prijímateľa je 8,- €).

a) Ak ste v roku 2022, resp. až do 31. 3. 2023 NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1 % z dane.

b) Ak ste v roku 2022, resp. až do 31. 3. 2023 DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2 % z dane.

3. Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi:

Obchodné meno prijímateľa: Svet 3D,

Právna forma prijímateľa: Občianske združenie,

Sídlo prijímateľa: Pribišova 47, 84105 Bratislava,

Identifikačné číslo prijímateľa: 53373243 .

4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

5. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2023 na daňový úrad v mieste Vášho sídla.