Registrácia na denný tábor „Mladý technik“

Kontaktný email na rodiča/platcu
kontakt na zákonného zástupcu dieťaťa
Pri predregistráciách potvrdíme konanie denného tábora týždeň vopred. Pri nedostatočnom počte detí si vyhradzujeme právo denný tábor v danom termíne zrušiť.
Podľa prejaveného záujmu zvýšime počet hodín alebo rozdelíme deti na dve skupiny podľa zamerania.
Poruchy správania, komunikácie a iné.
Súhlas v súlade s GDPR, evidencia bez ďalšieho súhlasu nebude použitá na marketingové účely a po skončení termínov letných táborov 2022 budú záznamy s osobnými údajmi odstránené. Rodič môže dodatočne požiadať aby sme mu v prípade konania daľších letných táborov alebo kurzov poslali notifikáciu.